O blahoslavenej sestre Zdenke

Blahoslavená sestra Zdenka Svätý otec Ján Pavol II. na svojej tretej návšteve Slovenska 14. septembra 2003 vyhlásil sestru Zdenku Schelingovú na blahoslavenú. Blahoslavená Zdenka, sestra Kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža z  Podunajských Biskupíc, vlastným menom Cecília Schelingová sa narodila 24. decembra 1916 v obci Krivá, v Krivskej doline na Orave, pri Krivom potoku, ako desiate z jedenástich detí.

V roku 1931 prišla do Dunajských Biskupíc, v roku 1936 vstúpila do noviciátu a o rok na to, v roku 1937 zložila rehoľné sľuby. Vtedy prijala aj meno Zdenka. Okrem toho vyštudovala 2-ročnú ošetrovateľskú školu a stala sa ošetrovateľkou v nemocnici. 2 roky pôsobila v Humennom, neskôr sa vrátila do Štátnej nemocnice v Bratislave. Pracovala ako asistentka na röntgenologickom oddelení. Prácu nemocničnej sestry chápala ako druhú modlitbu. Hovorili o nej, že je „anjel v ľudskom tele“.

Sestra Zdenka videla v Štátnej nemocnici následky trýznenia a väznenia mnohých kňazov. Preto sa vo februári v r. 1952 podieľala na úteku jedného rímsko-katolíckeho kňaza, ktorého sledovala ŠtB, čím ho zachránila. Útek tých ďalších z väzenia sa nepodaril. Sestru Zdenku väznili a mučili, aby sa priznala k zločinu, k velezrade, za čo ju následne nespravodlivo odsúdili na 12 rokov väzenia. Väznili ju v Rimavskej Sobote, v Pardubiciach, v Brne, v Prahe na Pankráci. Aj vo väzení sa chovala obetavo a popri svojich zdravotných problémoch ošetrovala chorú rehoľnú sestru, ktorá bola po operácii.

15. apríla 1955 prepustili Zdenku z väzenia, pre nevyliečiteľnú chorobu. Odcestovala z Prahy do Pardubíc k svojej priateľke pani Hedvige. Odtiaľ prišla do Trnavy k ďalšej priateľke Apolónii. Posledné dni života strávila na onkologickom oddelení v Trnave. Tam 31. júla 1955 aj zomrela. Pohreb sa konal 2. augusta 1955 v Trnave. Pochovaná bola na Starom cintoríne vedľa Kalvárie. Po zrušení cintorína boli jej pozostatky prevezené.

Dnes je telo Božej služobnice sestry Zdenky pochované v Podunajských Biskupiciach. 14. septembra 2003 sv. Otec Ján Pavol II. počas svojej tretej pastoračnej návštevy na Slovensku v Bratislave v Petržalke počas sv. omše vyhlásil sestru Zdenku za blahoslavenú.

V nedeľu 4. apríla 2004 v Trnave na Kalvárii, biskup, generálny vikár Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Dominik Tóth spolu s primátorom Štefanom Bošnákom odhalili na Kalvárii pamätnú dosku blahoslavenej sestre Zdenke, ktorá bola až do zrušenia Starého cintorína pochovaná v Trnave.

Možno by bolo zaujímavé spomenúť, že významný slovenský literát a publicista Anton Habovštiak, ktorý bol predsedom komisie blahorečenia sestry Zdenky sa dožil aj odhalenia jej pamätnej tabule na Kalvárii v Trnave a o pár dní sa akoby symbolicky pobral za ňou na večnosť.


Prejsť na obsah