Výber osobností z dejín Trnavy

Publikácia je sprievodcom po trnavských cintorínoch, na ktorých odpočívajú významné osobnosti. Považujeme za zaujímavé zmieniť sa aj o tých, ktorí zomreli v Trnave, ale miesto ich posledného odpočinku už nenájdete, alebo aj o tých, ktorí sa síce nenarodili alebo nezomreli v Trnave, resp. nie sú v Trnave pochovaní, ale v Trnave pôsobili a zanechali nezmazateľnú stopu. Mnohí vzdelanci študovali a následne pôsobili aj na viacerých európskych univerzitách, avšak podčiarkujeme hlavne ich pôsobenie v Trnave. Rozdielnosť v obsažnosti hesiel o osobnostiach je závislá od rozdielnosti prameňov, ako aj od aktuálnosti informácií. Napríklad o MUDr. Christianovi je v historických análoch z 19. storočia doložená jediná písomná zmienka ako o riaditeľovi trnavskej nemocnice. Nasleduje ich výber z predchádzajúcich častí.

Výročia osobností v rokoch 2000, 2001

PDF

Výročia osobností v roku 2002

PDF

Výročia osobností v roku 2003

PDF

Výročia osobností v rokoch 2004, 2005, 2006

PDF

Výročia osobností v rokoch 2007, 2008

PDF

Prejsť na obsah