Trnavské zvony Štefan a Barbora

Inštalácia zvonu na vežu Dómu sv. Mikuláša V rokoch 2007 – 2008 sa na Dóme sv. Mikuláša opravovali chrámové veže. Začalo sa s opravou severnej veže, v druhej etape prišla na rad južná veža. Počas opravy sa zistilo, že zvony sú poškodené, ba že neodborné zásahy v povojnovom období ublížili nielen zvonom, ale i celá konštrukcia ohrozovala statiku veže tým, že dynamická sila pri zvonení sa prenášala rovno do stien. To mohlo viesť k narušeniu statiky veže.

Oba zvony boli 11. júna 2008 zdemontované a odvezené do holandského Astenu, kde sú priliehavé profesionálne podmienky k potrebnému odbornému zásahu. Zrekonštruovať sa ich podujal pražský zvonolejár Petr Rudolf Manoušek, pokračovateľ rodinnej tradície.

Svätý Mikuláš, najväčší zvon chrámu, bol v poriadku. Je to renesančný zvon odliaty v roku 1583. Zvon Svätá Barbora bol vyrobený v roku 1569. Neskôr, kvôli prasklinám bol v roku 1874 preliaty do súčasnej podoby. Prelial ho zakladateľ slávneho trnavského zvonolejárskeho rodu Fridrich Vilhelm Fischer starší, pričom práve tento zvon je považovaný za jedno z jeho najdokonalejších zvonolejárskych diel. Barbora je približne dvojtonová. Najzáhadnejším spomedzi zvonov kostola bol ten najmenší – Štefan. Na takmer tonovom zvone nebolo žiadne vročenie, no odborníci odhadovali, že ide o najstarší zo zvonov kostola. Ukázalo sa, že pochádza zo 14. storočia a bol pravdepodobne vyrobený na zákazku pre vznikajúcu novostavbu kostola.

Zvony štefan a Barbora

Slávnosť posvätenia zvonov a ich osadenie sa uskutočnili 6. novembra za veľkej účasti Trnavčanov, či záujemcov z okolitých obcí. Veď vysviacanie zvonov a ich osadenie nie je príležitosť každodenná. Zvony boli premiestňované pomocou žeriava, aj keď sa pôvodne uvažovalo, že by sa späť vrátili stredovekým spôsobom, pomocou kladky. Okrem rekonštrukcie zvonov bola vyrobená aj celkom nová drevená stolica, aby neprichádzalo k narušeniu statiky stien veže.


Prejsť na obsah