Trnavská básnická skupina

TRNAVSKÁ SKUPINA – významní slovenskí básnici, alebo trnavskí konkretisti Trnavskí konkretisti vstúpili na scénu slovenskej poézie v 50. a 60. rokoch minulého storočia. V našom Sprievodcovi sa budeme venovať iba tým, ktorí už snívajú svoj večný sen... Patria k nim Ján Ondruš, Ján Stacho a Jozef Mihalkovič. S určitým odstupom niektorí literárni teoretici ku skupine priraďujú aj Miroslava Válka, o ktorom sme písali v predchádzajúcich častiach. Konkretistov spájal hlavne odpor voči preideologizovaniu poézie a hľadanie estetična. Spájalo ich úsilie navracať slovám ich pravý, konkrétny zmysel pre človeka.


Prejsť na obsah