Sprievodca po trnavských cintorínoch – obsah

Slovenské a európske osobnosti v Trnave

Mapy Trnavy

1. Mapa Trnavy

Mapy trnavských cintorínov, ich položenie a plániky.
 

Úvod Sprievodcu po trnavských cintorínoch

2. Úvod

Sprievodca po trnavských cintorínoch je vďačná, nikdy nekončiaca téma.
Ľudia sa v priebehu času rodia i umierajú...

Zdenka Schelingová

3. Zdenka Schelingová

Svätý otec Ján Pavol II. na svojej tretej návšteve Slovenska 14. septembra 2003 vyhlásil sestru Zdenku Schelingovú na blahoslavenú...

Trnavská básnická skupina

4. Trnavská básnická skupina

Trnavskí konkretisti vstúpili na scénu slovenskej poézie v 50. a 60. rokoch minulého storočia. V našom Sprievodcovi sa budeme venovať...

Trnavské zvony Štefan a Barbora

5. Trnavské zvony Štefan a Barbora

V rokoch 2007–2008 sa na Dóme sv. Mikuláša opravovali chrámové veže. Začalo sa s opravou severnej veže...

Krypty a mortuáriá v Trnave

6. Krypty a mortuáriá v Trnave

Miestom posledného odpočinku zomrelých nie sú len cintoríny, ale aj krypty, ktoré sú...
Mortuária, alebo smrtné štíty, ako erby zosnulých môžeme nájsť v Katedrále sv. Jána Krstiteľa...

Panna Mária Trnavská

7. Panna Mária Trnavská

Trnava je mariánske mesto. Už stáročia na vysokej mestskej veži je nádherná pozlátená socha Panny Márie, ktorá zvestuje...

Cintoríny v Trnave

8. Cintoríny v Trnave

Z hľadiska komplexného pohľadu do uvedenej problematiky je nevyhnutné načrtnúť stručnú históriu trnavských cintorínov...

Zoznam pochovaných na cintorínoch v Trnave

9. Zoznam pochovaných na cintorínoch v Trnave

 
 

Osobnosti na trnavských cintorínoch

10. Osobnosti na trnavských cintorínoch

 
 

Výber osobností z dejín Trnavy

11. Výber osobností z dejín Trnavy

Publikácia je sprievodcom po trnavských cintorínoch, na ktorých odpočívajú významné osobnosti... Považujeme za zaujímavé zmieniť sa aj o tých,...

Mená padlých na pomníkoch počas 1. a 2. svetovej vojny v Trnave

12. Mená padlých na pomníkoch počas 1. a 2. svetovej vojny v Trnave

16. novembra 1929 bol odhalený Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojnev Trnave, dielo akademického sochára Jána Koniarka.

Záver

13. Záver